Standard Svensk standard · SS-EN 15566:2016

Järnvägar - Rullande materiel - Dragutrustning och skruvkoppel

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements for the draw gear and screw coupling for the end of rolling stock that has to couple with other rolling stock (freight wagons, locomotives, passenger vehicles ...).
This standard covers the functionality, construction, interfaces and testing including pass/fail criteria for draw gear and screw coupling.
The standard describes three categories of classification of draw gear and screw coupling, (1 MN, 1,2 MN and 1,5 MN).
Coupling systems between permanent coupled vehicle units are not in the scope of this standard.

Ämnesområden

Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw coupling

Artikelnummer: STD-8022774

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-10-07

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN 15566:2009+A1:2010