Standard Svensk standard · SS-ISO 19136-2:2015

Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 2: Utökade scheman och kodningsregler (ISO 19136-2:2015, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19136-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19136-2:2015

Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 2: Utökade scheman och kodningsregler (ISO 19136-2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som utökar GML med möjligheter att förenkla kodning av vanliga geometrier och att koda vissa klasser från ISO 19100-standarderna, t.ex. för TIN-nät, linjära referenssystem och rutnätsraster. Standarden inför även en förändring av hur kodvärden och värdeförråd hanteras.
Standarden vänder sig till den som använder GML.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
The Geography Markup Language (GML) is an XML encoding in compliance with ISO 19118 for the transport and storage of geographic information modelled in accordance with the conceptual modelling framework used in the ISO 19100- series of International Standards and including both the spatial and non-spatial properties of geographic features.This part of ISO 19136 defines the XML Schema syntax, mechanisms and conventions that:— provide an open, vendor-neutral framework for the description of geospatial application schemas for the transport and storage of geographic information in XML;— allow profiles that support proper subsets of GML framework descriptive capabilities;— support the description of geospatial application schemas for specialized domains and information communities;— enable the creation and maintenance of linked geographic application schemas and datasets;— support the storage and transport of application schemas and datasets;— increase the ability of organizations to share geographic application schemas and the information they describe.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19136-2:2015

Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 2: Utökade scheman och kodningsregler (ISO 19136-2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules (ISO 19136-2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8017923

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 96

Ersätts av: SS-EN ISO 19136-2:2018