Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19109:2006

Geografisk information - Regler för applikationsschema (ISO 19109:2005)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19109:2016

Omfattning
This International Standard defines rules for creating and documenting application schemas, including principles for the definition of features.

The scope of this International Standard includes the following:
- conceptual modelling of features and their properties from a universe of discourse;
- definition of application schemas;
- use of the conceptual schema language for application schemas;
- transition from the concepts in the conceptual model to the data types in the application schema;
- integration of standardized schemas from other ISO geographic information standards with the application schema.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Rules for application schema (ISO 19109:2005)

Artikelnummer: STD-45829

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-ISO 19109:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 19109:2016