Standard Svensk standard · SS-EN 1176-4:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 4: Linbanor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-4:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-4:2017+AC:2019

Omfattning
Denna Europastandard gäller för linbanor där barn genom inverkan av tyngdkraften kan åka eller förflytta sig utmed en lina. Denna standard innehåller kompletterande säkerhetskrav för fast monterade linbanor avsedda att användas av barn. This European Standard is applicable to cableways whereby children travel on or along a cable by the use of gravity. This standard specifies additional safety requirements for cableways intended for permanent installation for use by children.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways

Artikelnummer: STD-80003747

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-06

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 1176-4:2017

Ersätter: SS-EN 1176-4:2008

Ersätts av: SS-EN 1176-4:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-4:2017+AC:2019