Standard Svensk standard · SS-EN 1335-1/AC:2013

Kontorsmöbler - Arbetsstolar - Del 1: Bestämning av dimensioner

Status: Gällande till 2021-04-22

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions

Artikelnummer: STD-91540

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-05-23

Gällande till: 2021-04-22

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1335-1

Ersätts av: SS-EN 1335-1:2020