Standard Svensk standard · SS-EN 1335-1

Kontorsmöbler - Arbetsstolar - Del 1: Bestämning av dimensioner

Status: Gällande till 2021-04-22 · Korrigeras av: SS-EN 1335-1/AC:2013

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Office furniture - Office work chair - Part 1: Determination of dimensions

Artikelnummer: STD-27974

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Gällande till: 2021-04-22

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-EN 1335-1:2020