Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-79

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-79: Särskilda fordringar på högtryckstvättar och ångrengöringsapparater

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 60335-2-79

Ämnesområden

Golvbehandlingsapparater (97.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

Artikelnummer: STD-3333964

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-10-26

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 60335-2-79 , SS-EN 60335-2-79 A 1 , SS-EN 60335-2-79 A 2

Ersätts av: SS-EN 60335-2-79