Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-72

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-72: Särskilda fordringar på maskiner med eller utan drivning för golvbehandling för kommersiellt och industriellt bruk

Status: Gällande

Ämnesområden

Golvbehandlingsapparater (97.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-72: Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use

Artikelnummer: STD-3335388

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-14

Antal sidor: 67

Ersätter: SS-EN 60335-2-72