Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7886-4:2009

Sterila injektionssprutor för engångsbruk - Del 4: Sprutor med skydd mot återanvändning (ISO 7886-4:2006)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 7886-4:2019

Omfattning
This part of ISO 7886 specifies requirements for sterile single-use hypodermic syringes made of plastics materials with or without needle, and intended for the aspiration of fluids or for the injection of fluids immediately after filling and of design such that the syringe can be rendered unusable after use.

This part of ISO 7886 is not applicable to syringes made of glass (specified in ISO 595), auto-disable syringes for fixed dose immunization (ISO 7886-3) and syringes designed to be pre-filled. It does not address compatibility with injection fluids. Other standards can be applicable when syringes are used for any other intended purpose than those specified in this part of ISO 7886.

NOTE Syringes designed to reduce the risk of needlestick injuries can also comply with this part of ISO 7886 with regard to their re-use prevention properties, but it is stressed that anti-needlestick properties of syringes are not in themselves addressed in this part of ISO 7886.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use prevention feature (ISO 7886-4:2006)

Artikelnummer: STD-71239

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-09-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 7886-4:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 7886-4:2019