Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11608-3

Medicintekniska injektionspennor - Del 3: Ampuller - Krav och provningsmetoder (ISO 11608-3:2000)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11608-3:2012

Omfattning
This part of ISO 11608 specifies performance and test methods for multidose, single-chamber, pre-filled, finished cartridges used as primary containers in pen-injectors fulfilling the specifications of ISO 11608-1. Design and dimensions are specified for Type A cartridges. This part of ISO 11608 is not applicable to multichamber cartridges, cartridges that are filled by the user, and cartridges intended for dental use.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Pen-injectors for medical use - Part 3: Finished cartridges - Requirements and test methods (ISO 11608-3:2000)

Artikelnummer: STD-30400

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN ISO 11608-3:2012