Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-10:2006/A1:2014

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 10: Linser för implantation i faka ögon (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11979-10:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-10:2006/A1:2014

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 10: Linser för implantation i faka ögon (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11979 is applicable to any intraocular lens (IOL) whose primary indication is the modification of the refractive power of a phakic eye, but excludes phakic IOLs (PIOLs) that utilize multifocal or other simultaneous vision optics to address presbyopic loss of accommodation and PIOLs that correct astigmatism. This part of ISO 11979 addresses specific requirements for PIOLs not addressed in the other parts of ISO 11979.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-10:2006/A1:2014

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 10: Linser för implantation i faka ögon (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 479 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 479 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Phakic intraocular lenses (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)

Artikelnummer: STD-102541

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-10

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 11979-10:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 11979-10:2018