Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16061:2015

Kirurgiska instrument för arbete med icke aktiva kirurgiska implantat - Allmänna krav (ISO 16061:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies general requirements for instruments to be used in association with non-active surgical implants. These requirements apply to instruments when they are manufactured and when they are resupplied after refurbishment.

This International Standard also applies to instruments which may be connected to power-driven systems, but does not apply to the power-driven systems themselves.

With regard to safety, this International Standard gives requirements for intended performance, design attributes, materials, design evaluation, manufacture, sterilization, packaging, and information supplied by the manufacturer.

This International Standard is not applicable to instruments associated with dental implants, transendodontic and transradicular implants, and ophthalmic implants.

Ämnesområden

Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Implantat, SIS/TK 340/AG 03

Internationell titel: Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2015)

Artikelnummer: STD-8014163

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-05-25

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 16061:2009