Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13119:2012

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kliniska kunskapsresurser - Metadata (ISO 13119:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13119:2012 specifies a number of metadata elements that describe resources containing medical knowledge. It is primarily applicable to digital documents provided as web resources, accessible from databases or via file transfer, but can be applicable also to paper documents, e.g. articles in medical literature.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata (ISO 13119:2012)

Artikelnummer: STD-87995

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-13

Antal sidor: 40