Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10993-1:2009/AC:2010

Biologisk värdering av medicintekniska produkter - Del 1: Utvärdering och provning inom en riskhanteringsprocess - Teknisk korrigering 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)

Status: Gällande

Ämnesområden

Biologisk värdering av medicintekniska produkter (11.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologisk säkerhet, SIS/TK 340/AG 02

Internationell titel: Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process - Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)

Artikelnummer: STD-74480

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-21

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 10993-1:2009