Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10535

Lyftar för rörelsehindrade - Krav och provningsmetoder (ISO 10535:1998)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10535:2007

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24823

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-16

Antal sidor: 45

Ersätter: SS 2093 , SS 2430

Ersätts av: SS-EN ISO 10535:2007