Standard Svensk standard · SS-EN 13726-3

Medicintekniska produkter - Provningsmetoder för sårförband - Del 3: Vattentäthet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a test method for the evaluation of waterproofness of primary wound dressings when such claims are made.

Ämnesområden

Medicinska material (11.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressings - Part 3: Waterproofness

Artikelnummer: STD-34300

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-27

Antal sidor: 7