Standard Svensk standard · SS-EN 13726-2

Provningsmetoder för sårförband - Del 2: Vattenånggenomsläpplighet för permeabla filmförband

Status: Gällande

Omfattning
Part 2 of EN 13726 describes test methods recommended for the evaluation of moisture vapour transmission rate of permeable film primary wound dressings.

Ämnesområden

Medicinska material (11.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: "Non-wovens" och förband, SIS/TK 330/AG 01

Internationell titel: Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour transmission rate of permeable film dressings

Artikelnummer: STD-32752

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-07-26

Antal sidor: 10