Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17024

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17024:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17024

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies requirements for a body certifying persons against specific requirements, including the development and maintenance of a certification scheme for persons. NOTE In some countries, bodies which verify the conformity of the competence of persons against specified requirements are called “certification bodies”, in other countries “registration bodies”, in others “assessment and registration bodies” or “certification/registration/licensure bodies”, and in others still “registrars”. This International Standard uses the term “certification body”. However, this use is not limiting.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17024

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2003)

Artikelnummer: STD-34041

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-09

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 45013

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17024:2012