Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20566:2006

Färg och lack - Bestämning av reptålighet hos färgsystem med biltvätt i laboratorieskala (ISO 20566:2005)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 20566:2013

Omfattning
This International Standard describes a test procedure for assessing the scratch resistance of organic paint coatings1), in particular paint coatings used in the automotive industry (i.e. for assessing their car-wash resistance). Machine-based washing is simulated in the laboratory environment using a rotating brush and synthetic dirt. The test conditions have been designed to be as close as possible to the real conditions in a car-wash.

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020) Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory car-wash (ISO 20566:2005)

Artikelnummer: STD-46796

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-30

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN ISO 20566:2013