Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7784-2:2016

Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 2: Metod med gummihjul och roterande prov (ISO 7784-2:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 7784 specifies a method for determining the resistance to abrasion of coatings, for which two loaded, freely rotatable but eccentrically arranged abrasive rubber wheels affect the coating of the rotating test specimen.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen (ISO 7784-2:2016)

Artikelnummer: STD-8020030

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 7784-2:2006