Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-6:2011

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 6: Kritningsgrad (ISO 4628-6:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4628 provides pictorial reference standards for designating the degree of chalking of paint coatings. It also describes a method by which the degree of chalking is rated. In using this method, it is essential that care be taken to distinguish between true degradation products and adhering dirt, particularly when chalking is slight.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-81697

Utgåva: 3

Fastställd: 2011-09-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 4628-6:2007