Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-2:2014

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 2: Bestämning genom mätning av torrfilmdensitet (ISO 3233-2:2014)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3233-2:2019

Omfattning
This standard describes a method for determining the non-volatile matter by volume (NVv) of coating materials by determining the practical dry-film density. Using the non-volatile matter by volume results obtained in accordance with this standard, it is possible to calculate the theoretical spreading rate and the practical spreading rate of coating materials.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102406

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-07-06

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 3233-2:2019