Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2811-3:2011

Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 3: Oscillationsmetod (ISO 2811-3:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 2811 specifies a method for determining the density of paints, varnishes and related products using an oscillator.

The method is suitable for all materials, including paste-like coatings. If a pressure-resistant type of apparatus is used, the method is also applicable to aerosols.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-77125

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-03-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 2811-3