Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2811-1:2016

Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 1: Pyknometermetod (ISO 2811-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 2811 specifies a method for determining the density of paints, varnishes and related products using a metal or Gay-Lussac pycnometer.The method is limited to materials of low or medium viscosity at the temperature of test. The Hubbard pycnometer (see ISO 3507) can be used for highly viscous materials.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8019696

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-03-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 2811-1:2011