Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1524:2013

Färg, lack och tryckfärg - Bestämning av rivningsgrad (ISO 1524:2013)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 1524:2013 specifies a method for determining the fineness of grind of paints, inks and related products by use of a suitable gauge, graduated in micrometres. It is applicable to all types of liquid paints and related products, except products containing pigments in flake form (e.g. glass flakes, micaceous iron oxides, zinc flakes).

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89443

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 1524