Standard Svensk standard · SS-EN 927-5:2007

Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 5: Bestämning av vattenpermeabilitet

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 927 specifies a test method for assessing the liquid water permeability of coating systems for exterior wood.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 5: Assessment of the liquid water permeability

Artikelnummer: STD-57482

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-01-04

Antal sidor: 19

Ersätter: SS-EN 927-5