Standard Svensk standard · SS-EN 13300

Färg och lack - Vattenbaserade färger och färgsystem för inomhus målning på vägg och tak - Klassificering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a general system for the classification of water-borne coating materials and coating systems for the decoration and protection of interior walls and ceilings comprised of new and old, coated and uncoated surfaces.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040) Färg och lack (94.600)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paint and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls ceilings - Classification

Artikelnummer: STD-30371

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-08

Antal sidor: 7