Standard Svensk standard · SS-ISO 21545:2018

Färg och lack - Bestämning av sedimentation (ISO 21545:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining the settling of coating materials. It is used to determine short-time settling, e.g. during transport or in an electro-deposition bath.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of settling (ISO 21545:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80008086

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-30

Antal sidor: 16