Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19392-2:2018

Färg och lack - Färger och färgsystem för vindkraftverksrotorblad - Del 2 Bestämning och utvärdering av hållfasthet mot regnerosion vid provning med roterande arm

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a test method for the determination of resistance of coating systems or tape for wind-turbine rotor blades to rain erosion by using the rotating arm test.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 2: Determination and evaluation of resistance to rain erosion using rotating arm

Artikelnummer: STD-80006778

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-19

Antal sidor: 24