Standard Svensk standard · SS-EN 45510-4-5

Vägledning vid upphandling av kraftverksutrustning - Del 4-5: Tilläggsutrustningar till ångpannor - Anläggning för hantering och bulklagring av kol

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Guide for procurement of power station equipment - Part 4-5: Boiler auxiliaries - Coal handling and bulk storage plant

Artikelnummer: STD-33917

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-04

Antal sidor: 43