Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62660-1

Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 1: Provning av prestanda

Status: Gällande

Ämnesområden

Syrabatterier (29.220.20) Elfordon (43.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing

Artikelnummer: STD-80010463

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-13

Antal sidor: 42

Parallell utgåva: SS-EN 62660-1