Standard Svensk standard · SS-EN 50110-1

Skötsel av elektriska anläggningar - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 50110-1 R 1

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN 50110-1, fastställer krav för arbete på eller i närheten av elektriska anläggningar med spänningsnivåer fr.o.m. klenspänning t.o.m. högspänning. Standarden är även tillämplig på elarbeten och andra arbeten där det elektrisk fara föreligger, såsom byggnadsverksamhet nära luftledningar.

Med elektriska anläggningar avses bl.a.

  • fasta och stationära elinstallationer, t.ex. i fabriker eller i kontorskomplex
  • luftledningar, nätstationer och ställverk för eldistribution
  • tillfälliga elinstallationer, t.ex. vid byggarbetsplatser
  • rörliga eller flyttbara elinstallationer med spänning eller i spänningslöst eller icke uppladdat tillstånd, t.ex. eldrivna grävmaskiner i stenbrott och öppna kolgruvor.

De elektriska anläggningarna kan vara konstruerade för att generera, överföra, omvandla, distribuera och nyttja elektrisk energi.

Fördelar med att använda standarden

För att kunna utföra ett säkert elarbete är det nödvändigt att ha kunskaper om de krav som den här standarden fastställer. Standarden används t.ex. flitigt som kursmaterial i utbildningar i skötsel av elektriska anläggningar. Genom att använda den kan du dessutom säkerställa att du följer de säkerhetskrav som arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverket föreskriver när det gäller arbete som utförs på platser där elektrisk fara föreligger.

Ämnesområden

Elnät Allmänt (29.240.01) Transformatorstationer, avledare (29.240.10) Distributionsledningar (29.240.20) Styr- och övervakningsutrustning för kraftnät (29.240.30) Övrigt (29.240.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3335948

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-12-18

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 50110-1

Ersätter: SS-EN 50110-1