Standard Svensk standard · SS-EN 50110-1

Skötsel av elektriska anläggningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 50110-1

Omfattning
Standarden gäller skötsel av allt arbete på eller nära elektriska anläggningar med spänningsnivåer från klen- till högspänning.

Ämnesområden

Elnät (29.240)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Operation of electrical installations

Artikelnummer: STD-3332084

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-06-15

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-EN 50110-1

Ersätts av: SS-EN 50110-1