Standard Svensk standard · SS-EN 62219

Ledare för luftledningar - Koncentriskt uppbyggda linor av trådar med icke-cirkulärt tvärsnitt

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektriska linor och kablar (29.060) Distributionsledningar (29.240.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded conductors

Artikelnummer: STD-3330997

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-26

Antal sidor: 26