Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6781-3:2015

Byggnaders egenskaper - Diagnostisering av värme, luft och fukt i byggnader med infraröda metoder - Del 3: Kvalificerad operatörsutrustning, dataanalys och rapportutskrifter (ISO 6781-3:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 6781 specifies the qualifications and competence requirements for personnel who (i) perform thermographic investigations on buildings, (ii) interpret the data emanating from thermographic investigations, and (iii) report the results of thermographic investigations.

This part of ISO 6781 provides the basis for a statement of conformity, in three classes, of the knowledge, skills and abilities of individuals to perform thermographic measurements, analysis and reporting of results for small buildings, residential buildings, and commercial and institutional buildings.

This part of ISO 6781 is not applicable to specialized equipment or other specific situations.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8017921

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 32