Standard Svensk standard · SS 24211

Värmeisolering - Bestämning av värmemotstånd eller värmekonduktivitet (värmeledningsförmåga) med värmeflödesmätarapparater

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12664 , SS-EN 12667

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5556

Utgåva: 1

Fastställd: 1980-07-01

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 12664 , SS-EN 12667