Standard Svensk standard · SS-EN 12664

Byggmaterials och byggprodukters termiska egenskaper - Bestämning av värmemotstånd med hjälp av plattapparat med skyddszon och värmeflödesmätarapparat - Torra och fuktiga produkter med medelstort och litet värmemotstånd

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies principles and testing procedures for determining, by means of theguarded hot plate or heat flow meter methods, the thermal resistance of test specimens either inthe dry state or conditioned to equilibrium with moist air, having a thermal resistance of not lessthan 0,1 m2·K/W and a (hygro)thermal transmissivity or thermal conductivity up to 2,0 W/(m·K).(It is expected that the thermal resistance of most masonry specimen will be less than0,5 m2·K/W).

NOTE 1 The lower limit for measurable thermal resistance is due to the effect of contactthermal resistances, which require special testing techniques described in this standard.Although this standard can be used for testing dry specimens of high and medium thermalresistance, i.e. on products having a thermal resistance of not less than 0,5 m2·K/W, thesimpler procedures of EN 12667:2001 are recommended for such specimens.

It applies in principle to any mean test temperature, but the equipment design in annex D isessentially intended to operate between a minimum cooling unit temperature of -100 °C andmaximum heating unit temperature of +100 °C.

NOTE 2 Limits to the mean test temperature are only imposed by the materials used inthe apparatus construction and by ancillary equipment.

It supplies additional limits for equipment performance and test conditions.

It does not supply general equipment design procedures, equipment error analysis, equipmentperformance check or the assessment of equipment accuracy.

It supplies example designs of equipment complying with the requirements set down in thisstandard.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance

Artikelnummer: STD-31343

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-02

Antal sidor: 80

Ersätter: SS 24211