Standard Svensk standard · SS-EN ISO 52022-3:2017

Byggnaders energiprestanda - Värme-, sol- och dagsljusegenskaper hos byggnadsdelar och element - Del 3: Detaljerad beräkningsmetod för sol- och dagsljusegenskaper för solskyddsanordningar kombinerat med glas (ISO 52022-3:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 52022-3:2017 specifies a detailed method, based on spectral data of the transmittance and reflectance of the constituent materials (solar protection devices and the glazing), to determine the total solar energy transmittance, the total light transmittance and other relevant solar-optical data of the combination. If spectral data are not available, the methodology can be adapted to use integrated data.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 3: Detailed calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-3:2017)

Artikelnummer: STD-8027728

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-27

Antal sidor: 50

Ersätter: SS-EN 13363-2:2005/AC:2006 , SS-EN 13363-2:2005