Standard Svensk standard · SS-EN 13363-2:2005/AC:2006

Solskydd, solavskärmning i kombination med glas - Beräkning av totalt transmitterad solenergi och transmitterat synligt ljus - Del 2: Detaljerad metod

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 52022-3:2017

Ämnesområden

Färg- och ljusmätning (17.180.20) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Solar protection devices combined with glazing - Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method

Artikelnummer: STD-45173

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-25

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 13363-2:2005

Ersätts av: SS-EN ISO 52022-3:2017