Standard Svensk standard · SS-EN ISO 52022-1:2017

Byggnaders energiprestanda - Värme-, sol- och dagsljusegenskaper hos byggnadsdelar och element - Del 1: Förenklad beräkningsmetod för sol- och dagsljusegenskaper för sol och skyddsanordningar kombinerat med glasning (ISO 52022-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 52022-1:2017 specifies a simplified method based on thermal, solar and light characteristics of the glazing and solar and light characteristics of the solar protection device, to estimate the total solar energy transmittance, direct energy transmittance and the light transmittance of a solar protection device combined to a glazing.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027727

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-27

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13363-1+A1:2007/AC:2008 , SS-EN 13363-1+ A1:2007