Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15601:2012

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader -Taktäckning av takpannor, takplattor o.d. - Bestämning av motståndsförmåga mot slagregn

Status: Gällande

Omfattning
This Techncial Report describes a method of test for determining the resistance of pitched roof coverings to wind-driven and deluge rain.

The test method is applicable to discontinuously laid unsealed small roof covering elements such as clay tiles, concrete tiles, slates, fibre cement slates and stones.

NOTE The test method may be adapted for fittings.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Vattenisolering (91.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85743

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-08

Antal sidor: 36