Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15601:2012

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader -Taktäckning av takpannor, takplattor o.d. - Bestämning av motståndsförmåga mot slagregn

Status: Gällande

Omfattning
This Techncial Report describes a method of test for determining the resistance of pitched roof coverings to wind-driven and deluge rain.

The test method is applicable to discontinuously laid unsealed small roof covering elements such as clay tiles, concrete tiles, slates, fibre cement slates and stones.

NOTE The test method may be adapted for fittings.

Ämnesområden

Värmeisolering Vattenisolering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of buildings - Resistance to wind driven rain of roof coverings with discontinuously laid small elements - Test methods

Artikelnummer: STD-85743

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-08

Antal sidor: 36