Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 52010-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Externa klimatförhållanden - Del 2: Förklaring och motivering av ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document contains information to support the correct understanding and use of ISO 52010-1. This document does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Värmeisolering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2:2017)

Artikelnummer: STD-8028507

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-23

Antal sidor: 40