Standard Svensk standard · SS 24300-3:2014

Byggnaders energiprestanda - Del 3: Klassning av miljöpåverkan

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 24300-3:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 24300-3:2014

Byggnaders energiprestanda - Del 3: Klassning av miljöpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av SS 24300 specificerar:— indikatorer för att uttrycka miljöpåverkan från en byggnads energianvändning — förfarande vid bestämning av indikatorvärden — gränsvärden vid energiklassning — regler vid energiklassning — innehåll i intyg för klassning av energianvändning. Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 24300-3:2014

Byggnaders energiprestanda - Del 3: Klassning av miljöpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102391

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-30

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS 24300-3:2020