Standard Svensk standard · SS 24300-3:2014

Byggnaders energiprestanda - Del 3: Klassning av miljöpåverkan

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 24300-3:2020

Omfattning
Denna del av SS 24300 specificerar:

— indikatorer för att uttrycka miljöpåverkan från en byggnads energianvändning
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden
— gränsvärden vid energiklassning
— regler vid energiklassning
— innehåll i intyg för klassning av energianvändning.

Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102391

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-30

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS 24300-3:2020