Standard Swedish standard · SS 24300-3:2014

Energy performance of buildings - Part 3: Classification of environmental impact

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 24300-3:2020
Scope
Denna del av SS 24300 specificerar:

— indikatorer för att uttrycka miljöpåverkan från en byggnads energianvändning
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden
— gränsvärden vid energiklassning
— regler vid energiklassning
— innehåll i intyg för klassning av energianvändning.

Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

Subjects

Protection of and in buildings in general (91.120.01) General (91.140.01) Central heating systems (91.140.10) Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-102391

Edition: 1

Approved: 6/30/2014

No of pages: 28

Replaced by: SS 24300-3:2020