Standard Svensk standard · SS 24300-3:2020

Byggnaders energiprestanda - Del 3: Klassning av miljöpåverkan

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar — indikatorer för att uttrycka miljöpåverkan från en byggnads energianvändning, — förfarande vid bestämning av indikatorvärden, — gränsvärden vid energiklassning, — regler vid energiklassning, — innehåll i intyg för klassning av energianvändning. Detta dokument specificerar en klassningsmetod på en 7-gradig skala från A till G. Standarden är avsedd att kunna tillämpas på både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel: Energy performance of buildings - Part 3: Classification of environmental impact

Artikelnummer: STD-80020996

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-03-31

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 24300-3:2014