Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 21146:2009

Byggmätning - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning för byggnadsverk

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-TS 21143:2013

Omfattning
Denna TS anger allmänna krav samt krav på referenssystem, stomnät, detaljmätning och kvalitetssäkring. Specifikationen kan användas i byggprocessens alla skeden såsom planering, projektering, byggande och förvaltning.

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178

Internationell titel: Engineering survey for construction works - Surveying and mapping for edifice

Artikelnummer: STD-70314

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-10

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-ISO 4463-1

Ersätts av: SIS-TS 21143:2013