Standard Technical specification · SIS-TS 21146:2009

Engineering survey for construction works - Surveying and mapping for edifice

Status: Withdrawn · Replaced by: SIS-TS 21143:2013

Scope
Denna TS anger allmänna krav samt krav på referenssystem, stomnät, detaljmätning och kvalitetssäkring. Specifikationen kan användas i byggprocessens alla skeden såsom planering, projektering, byggande och förvaltning.

Subjects

Construction technology (91.200)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Engineering survey for construction works - Surveying and mapping for edifice

Article no: STD-70314

Edition: 1

Approved: 6/10/2009

No of pages: 92

Replaces: SS-ISO 4463-1

Replaced by: SIS-TS 21143:2013