Standard Technical specification · SIS-TS 21143:2013

Engineering survey for construction works - Surveying and mapping on edifice and infrastructure

Status: Withdrawn · Replaced by: SIS-TS 21143:2016

Scope
Du får tillgång till denna publikation till ett reducerat pris genom att den förbetalats av intressenter till SIS.

Denna TS anger allmänna krav samt krav på referenssystem, stomnät, detaljmätning och kvalitetssäkring. Specifikationen kan användas i byggprocessens olika skeden som planering, projektering, byggande och förvaltning.

Subjects

Construction technology (91.200)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Engineering survey for construction works - Surveying and mapping on edifice and infrastructure

Article no: STD-99226

Edition: 4

Approved: 9/2/2013

No of pages: 96

Replaces: SIS-TS 21146:2009 , SIS-TS 21143:2009

Replaced by: SIS-TS 21143:2016