Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 21143:2013

Byggmätning - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning av byggnadsverk och infrastruktur

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-TS 21143:2016

Omfattning
Du får tillgång till denna publikation till ett reducerat pris genom att den förbetalats av intressenter till SIS.

Denna TS anger allmänna krav samt krav på referenssystem, stomnät, detaljmätning och kvalitetssäkring. Specifikationen kan användas i byggprocessens olika skeden som planering, projektering, byggande och förvaltning.

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178

Internationell titel: Engineering survey for construction works - Surveying and mapping on edifice and infrastructure

Artikelnummer: STD-99226

Utgåva: 4

Fastställd: 2013-09-02

Antal sidor: 96

Ersätter: SIS-TS 21146:2009 , SIS-TS 21143:2009

Ersätts av: SIS-TS 21143:2016