Standard Svensk standard · SS-ISO 3898

Byggkonstruktion - Storhetsbeteckningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 3898:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3898

Byggkonstruktion - Storhetsbeteckningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard behandlar beteckningar (symboler) för storheter som förekommer vid dimensionering av bärande konstruktioner. Standarden är av allmän karaktär. Storhetsbeteckningar som enbart gäller bestämda material (t.ex stål, betong, trä) eller särskilda konstruktioner (t.ex fundament behandlas separat. Definitioner på de storheter som berörs av standarden ges ej här, de anges i andra ISO-standarder. Avsikten är att standarden skall tillämpas i föreskrifter, i annan standard, i teknisk litteratur och vid konstruktionsarbete. Ingen speciell hänsyn har tagits till framtida säkerhetsteorier eller till tänkbar utveckling på ADB-området. Dock har tills vidare bokstaven J (tabell 2) reserverats för radskrivare och telex.

Ämnesområden

Eurokod, grund (91.070.50) Byggnadsstommar (91.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3898

Byggkonstruktion - Storhetsbeteckningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Basis for design of structures - Notations - General symbols

Artikelnummer: STD-11642

Utgåva: 2

Fastställd: 1992-04-22

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 3898

Ersätts av: SS-ISO 3898:2013